22.12.2014

Kohti uutta vuotta 2015!

Terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle –hanke loppuu vuoden 2014 päätyttyä. Kiitämme kaikkia seuraajiamme ja toivotamme menestystä Green Care-toiminnan edistämistyössä. Tulemme jatkamaan Green Care –toiminnan hyvin alkanutta kehitystyötä maakunnassamme.
Blogi ei täysin hiljene, vaan pyrimme edelleen käyttämään sitä mahdollisuuksien mukaan alueellisesta Green Care-toiminnasta tiedottamiseen. 
Rauhallista loppuvuotta kaikille ja menestystä alkavalle vuodelle 2015!

Toivottaen:

GreenCareEP-projektiryhmä


18.12.2014

Nuotion räitinää ja raitista ilmaa Etelä-Pohjanmaa Green Care-strategian julkistamistilaisuudessa

Visio 2020

"Green Care –toiminta on tunnettu ja vakiintunut osa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä tuotettavia hyvinvointipalveluja"

Etelä-Pohjanmaan Green Care-strategia vuosille 2015-2020 julkistettiin 11.12.2014 Seinäjoella. Tilaisuus järjestettiin Jouppilanvuoren ulkoilualueen Aarnikotkan kodassa. Vaikka sää oli joulukuisen harmaa ja hieman sateinen nähtiinpä välillä myös auringon säteitä puiden latvoissa.
Tilaisuus oli rakennettu tietoa ja toimintaa silmällä pitäen.
Paikalle saatiin myös median edustajia, kun Yleltä oli edustusta paikalla. Tilaisuudesta voi käydä lukemassa täältä:

http://yle.fi/uutiset/metsamorriretkia_ja_kavelykokouksia__green_care_hyodyntaa_luontoa/7683810


Ensimmäinen puolisko oli varattu strategian pääkohtien käsittelyyn ja keskusteluun, jota veti Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanamaalle -hankkkeen projektipäälliköt Anu Aalto ja Anne Matilainen. Strategian lähtökohdaksi voidaan todeta Green Care-toiminnan tunnettuuden lisääminen maakunnassa. Kuten saimme kuulla, paljon on vielä tehtävä, että termi "Green Care" tunnetaan ja sen sisältö tiedostetaan. Ilman tunnettuutta toimialan kehittäminen on vaikeaa. Tämän ohelle on huomattu tarve erilaisten Green Care-toimitapojen pilotoinnille ja lyhyille demoille. Uusia ja vanhoja luontolähtöisiä menetelmiä tulee päästä kokeilemaan ja toteuttamaan eri kohderyhmien kanssa, jotta vaikuttavuutta ja toiminnan omaksuttavuutta voidaan vahvistaa. Keskustelua heräsi mm. yhtäläisten arviointimenetelmien tarpeesta, jotta vaikuttavuuden arviointi helpottuisi ja vahvistuisi. On kaikkien toimioiden hyödyn mukaista, että helposti verrattavaa vaikuttavuustietoa voidaan tuottaa ja tätä varten arviointi tulee olla yhtäläistä.
Koulutus nousi myös keskusteluissa vahvasti esille. Todettiin, että eri koulutusasteille olisi hyvä saada sisällytettyä vähintäänkin mahdollisuus Green Care-osaamisen saamiselle. Yrittäjille tulisi lisäksi varmistaa mahdollisuus syventyä Green Care-toimintaan joko jo ennestään olevan osaamisen tueksi tai uuden toimialan mahdollistamiseksi.
Neljäs painopistealue maakunnalle ominaiseen ruokaketjuun liittyen herätti osallistujien keskuudessa kovasti kiinnostusta. Tähän toivottiin uusia innovaatioita ja joitakin ideoitakin heitettiin ilmaan. Kaiken kaikkiaan maaseutuympäristön ja ruokaketjun valinta alueelliseksi painopisteeksi otettiin innostuneesti vastaan.

Alla vielä lueteltuna kaikki strategiset painopistealueet:Painopisteet

1. Toiminnan tunnettuuden lisääminen

2. Osaamisen vahvistaminen

3.  Toimintakonseptien kehittäminen

4.  Maaseutuympäristön ja ruokaketjun hyödyntäminen Green Care –toiminnassa

Läpileikkaavana painopisteenä verkostoituminen


Tilaisuuden toinen puolisko oli Metsämieli-menetelmän kehittäjä Sirpa Arvosen vetämä. Osallistujat pääsivät kokeilemaan käytännön harjoituksia mielen rauhoittamiseksi  metsässä sekä aistien vahvistamiseksi. Harjoitteet oli suunnattu työssäkäyvien stressin laskemiseksi tai luonnossa elpymiseen kaikille sitä tarvitseville. Oli hienoa todeta, että vaikka ilma ei ollut kaikkein otollisin metsässä oleskeluun, pienen vesisateen unohti heti harjoitteisiin ryhtyessä. Keskittymisen ja hiljentymisen harjoitteet antoivat hyviä eväitä tavallisen ulkoilun lisämausteiksi. Arvosen neuvoissa korostuikin pysähtymisen taito ja ympäristön aistiminen, mikä hekstisessä työelämässä tänäpäivänä helposti unohtuu.Kahden tunnin tiiviin ohjelman päätteeksi olo oli luottavainen tulevaan. Alueellisesta Green Care-strategiasta kiinnostuneita tuli Piispalasta asti ja keskustelu oli tilaisuudessa oli antoisaa. Uusi ajatuksia heräsi ja yhteistyötä viriteltiin eri toimijoiden välille. Arvosen vetämä toiminnallinen osuus oli hyvä muistutus kokemusperäisen tiedon jakamiseen ja edelleen kehittämiseen. Tästä on hyvä jatkaa hyvin alkanutta työtä Etelä-Pohjanmaan Green Care-strategian jalkauttamiseksi.

Green Care -toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle -hanketta - See more at: http://www.seamk.fi/news/Etela-Pohjanmaan-Green-Care--strategia-on-valmistunut/10317/94b462e5-f09e-4a27-8ed6-3000821993e7#sthash.iSzUj87T.dpuf
reen Care -toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle -hanketta - See more at: http://www.seamk.fi/news/Etela-Pohjanmaan-Green-Care--strategia-on-valmistunut/10317/94b462e5-f09e-4a27-8ed6-3000821993e7#sthash.iSzUj87T.dpuf

12.12.2014

Green Care EP:n strategia julkaistu!

Etelä-Pohjanmaan Green Care -strategia on nyt julkaistu Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/84679/B93.pdf?sequence=1Sisällöstä voi käydä lukemassa myös lyhyen koosteen UHOO-uutisissa:

http://www.uhoo.fi/green-edistaa-lakeuden-hyvinvointia/

Strategian julkistamistilaisuudesta Aarnikotkan kodalla tullaan kirjoittamaan vielä myöhemmin lisää!

10.12.2014

Green Care EP opintoretkillä

Green Care -toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle -projektin loppupuolella toteutettiin kolme opinto- ja verkostoitumismatkaa lähialueen Green Care -kohteisiin. Matkoille kutsuttiin maakunnasta henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita Green Care -toiminnasta tai joiden olisi tärkeää tutustua siihen.

Sopiviksi vierailukohteiksi valikoituivat Kårkullan kaksi päivätoimintayksikköä (Pännäinen ja Vaasa) sekä Aspegrenin puutarha (Pietarsaari), Ponivarikko ja Toiskan Talli (Ilmajoki).
Ensimmäinen retkipäivä sisälsi Kårkullan toimipisteen Lövögårdenin (Pännaisissa) ja Aspegrenin puutarhan. Kårkulla on organisaatio, joka tuottaa palveluja kehitysvammaisille ruotsinkielisillä alueilla. Kuulimme Lövögårdenin päivätoimintayksikön olleen toiminnassa jo yli 20 vuotta ja tulijoita olisi jatkuvasti enemmän kuin yksikkö pystyy ottamaan vastaan. Kiersimme Lövögårdenin tiloja ja tutustuimme eri työtoimintamuotoihin. Yksikössä tehtiin esim. puutöitä (myyntiin meneviä polttopuita), korjattiin rikki menneitä huonekaluja ja muita esineitä, tehtiin myyntiin meneviä keramiikkatöitä ja muuta luonnonmateriaalien käsittelyä. Toimipisteessä oli ennen myös eläimiä, mutta niiden hoito koettiin iltaisin ja viikonloppuisin liian haastavaksi ja siksi niistä päätettiin luopua.


Matka jatkui Aspegrenin puutarhaan. Puutarhan yhteydessä olevissa tiloissa toimii useita säätiöitä, joiden kanssa yhteistyössä ja vapaaehtoisvoimin toimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää. Nyt meneillään oli paikan kulttuuriin keskittyvä projekti, jonka puitteissa järjestettiin esim. aikamatkoja sekä koululaisryhmille että muille halukkaille. Niissä tutustutaan toiminnan kautta esimerkiksi ruuanvalmistusprosessiin entisaikoina. Yhteistyössä paikallisten koulujen kanssa on toteutettu projektia, jossa koulun alueelle luotiin kasvimaa ja rakennettiin ”luontosuhdetta” kasvattamalla itse mm. pellavaa. Jota myöhemmin jatkojalostettiin Aspegrenin tiloissa. Saatu pellava hyödynnettiin myöhemmin koululaisten askarteluissa. Aspegren tarjoaa myös puitteet Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaille, jotka tuntuvat hyötyvän toiminnasta puutarhamiljöössä tai ulkotöissä osana Aspegrenin yhteisöä. Näitä henkilöitä työskentelee Aspegrenillä vuosittain n. 5-6. Puutarha työskentelyn on todettu antavan kipinää esimerkiksi kouluttautua puutarhuriksi, kuten esittelyn yhteydessä kuulimme tapahtuneen.


Paluu matkan käytimme antoisaan keskusteluun siitä, kuinka kohteista saaneita ideoita ja ajatuksia voisi työstää eteenpäin jokainen omassa organisaatiossaan tai yhteistyön kautta. Vierailut vakuuttivat kävijät – päivätoiminnan asiakkaat vaikuttivat tyytyväisiltä ja toimintaympäristö viihtyisältä. Vaikka kohteen poikkesivatkin toiminnaltaan ja puitteiltaan melko paljon toisistaan, oli perus ajatuksen omaksuminen kaikille helppoa.

Toisena retkipäivänä toteutettiin kaksi rinnakkaista vierailua. Toinen porukka suuntasi Vaasan Sundomiin, Kårkullan toiseen päivätoimintayksikköön ja Ilmajoen ponivarikolle ja toinen Ilmajoelle Perhekoti Toiskaan.

Sundom sijaitsi omassa rauhassaan luonnon välittömässä yhteydessä. Tässä Kårkullanin yksikössä oli edelleen eläimiä, joita pääsimme tapaamaan. Erityisesti lampaat vaikuttivat olevan tärkeässä roolissa yksikö toimintaa, niiden hoitamiseen liittyvine toimineen. Ruokintaan käytettiin esimerkiksi itse kasvatettuja ja pilkottuja perunoita ja keritseminen toteutettiin asiakkaiden kanssa yhdessä. Lampaiden lisäksi yksikössä oli myös kanoja, kissoja sekä kaneja.Kiersimme yksikön tiloissa ja lähiympäristössä sekä seurasimme päivätoiminnassa olevien työskentelyä. Osa asiakkaista osallistui polttopuiden tai muiden puutyöluonteisten alihankintatöiden tekemiseen ja osa eläintenhoitoon liittyviin tehtäviin. Työntekijät kertoivat, että tärkeä osa päivätoimintaa oli asiakkaiden oleminen osana oman työnsä laajempaa kokonaisuutta esimerkiksi olemalla mukana toimittamassa alihankinta töitä niiden tilaajalle. Näin oman työn merkitys näkyy paremmin tekijälleen.

Sundomista jatkoimme Ilmajoen Ponivarikolle, jossa toteutetaan mm. sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Ponivarikon asiakkaina käy mm. kehitysvammaisia, mutta myös yksityisesti maksavia asiakkaita esimerkiksi vanhempia lapsineen. Ponivarikon toiminta on vasta aluillaan ja heillä onkin toiveena laajentaa asiakaskuntaa järjestämällä yritysten työntekijöille tyhy-toimintaa. Tilalla on tällä hetkellä 2 hevosta, koiria ja kanoja, mutta toiveena on jatkossa hankkia muitakin eläimiä.


Kuulimme yrityksen toiminnasta ja saimme itse osallistua siihen. Teimme sekä keskenämme että hevosten kanssa vastaavia harjoitteita kuin asiakkaidenkin kanssa tehdään. Harjoituksilla pyrittiin edistämään keskittymistä ja läsnäoloa siten, että muut ajatukset jäisivät taka-alalle. Osallistuminen toimintaan lisäsi ymmärrystä eläinavusteisesta toiminnasta, eläimen merkityksestä osana harjoituksia ja sen vaikuttavuutta omaan keskittymiseen.

Paluumatkalla vaihdoimme jälleen ajatuksia päivän kokemuksista ja oli ilo huomata kuinka paljon ajatuksia oman työnsä kehittämiseksi osallistujilla oli herännyt. Suunniteltiin mm. mahdollisia uusia pihapiirejä ja miten voitaisiin rakentaa hyötypuutarhaa tai lisätä eläinten käyttöä oman työn parissa. 

Perhekoti Toiska on lastensuojeluun erikoistunut perheyritys, joka tarjoaa sijaishuoltoa ja avopalveluita maatilaympäristössä. Pääkohderyhmänä on 13–21-vuotiaat tytöt, jotka ovat huostaanotettuja tai avohuollon tukitoimin perheeseen sijoitettuja. Tärkeässä roolissa tilalla on sosiaalipedagoginen hevostoiminta, mitä hyödynnetään nuorten päiväohjelmassa.

Päivän aikana pääsimme tutustumaan hevospedagogiseen toimintaan eri muodoissaan ja miettimään Green Care -elementtien soveltamista vierailijoiden omaan toimintaansa. Ympäristö oli inspiroiva ja vahvisti käsitystä siitä, että Green Care –toimintaa voi toteuttaa melko helposti ja vähäisin lisäkustannuksin. Yhden soveltamiskeinon todettiin esimerkiksi olevan korvaushoitoryhmille tarjottava hevosterapia, josta voisi olla paljonkin apua. Keskustelu oli vilkasta ja ryhmä vaikutti saavan päivästä uutta pontta oman työnsä kehittämiseksi.

 Päivän aikana heräsi ajatuksia myös mahdollisista yhteistyökuvioista ja niiden resurssointimahdollisuuksista. Palaute osallistujilta oli rohkaisevan positiivista ja jätti myös meille, retkien järjestäjille, luottavaisen ja inspiroituneen mielen Green Care –toiminnan kehittämistyötä ajatellen.

Kiitos kaikille osallistuneille!

Lisätietoja retkikohteista:
http://www.rosenlund.fi/portal/ (Aspegrenin puutarha)
https://www.facebook.com/ponivarikkoilmajoki

http://www.perhekotitoiska.fi

1.12.2014

Etelä-Pohjanmaan Green Care-strategian julkistamistilaisuus 11.12.2014

OHJELMA


klo 11.30-12.00                   Aloituskahvit ja ilmoittautuminen

klo 12.00-12.10                   Tilaisuuden avaus
Antti Pasila, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

klo 12.10-13.00        Hyvinvointia lakeuksilta – Green Care-startegian painopisteet ja   kehittämistoimenpide-ehdotukset
                                    Anu Aalto Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy ja Anne Matilainen,             Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

klo 13.00-14.00               Hyvää mieltä metsästä - Sirpa Arvonen, Metsämieli - menetelmän          kehittäjä.

                                     Arvonen on toiminut muun muassa hyvinvoinnin ja mielentaitojen valmentajana, työhyvinvoinnin asiantuntijana ja kehittäjänä, sekä liikuntapalveluiden tuotanto-, suunnittelu- ja esimiestehtävissä. Häneltä on myös julkaistu useita liikunnan, terveydenhoidon ja hyvinvoinnin aihepiiriin liittyviä kirjoja. Metsämieli -menetelmän avulla päästään hyödyntämään uudella luovalla tavalla pohjoisia asuinseutujamme rikastuttavaa metsäluontoa ja sen terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.Koska tilaisuus järjestetään kodalla, otathan mukaan ulkoiluun sopivat lämpimät vaatteet! Kävelymatkaa Aarnikotkan kodalle on Jouppilanvuoren ulkoilualueen parkkipaikalta pururataa pitkin noin 900 m. Tarkemman kartan löydät osoitteesta: http://www.elamysliikunta.fi/index.php/jouppilanvuoren-esteeton-kuntoreitti/kartat Aarnikotkan kota on hiljentymispaikan vieressä.  Parkkipaikalta on opasteet kodalle. 

11.11.2014

Etelä-Pohjanmaan Green Care-strategian julkistamistilaisuus 11.12.2014!


KUTSU

TERVETULOA ETELÄ-POHJANMAAN GREEN CARE -STRATEGIAN JULKISTAMISTILAISUUTEEN TORSTAINA 11. 12. 2014, klo 12-14

Green Care tarkoittaa luonnon ja maaseutuympäristön hyödyntämistä tavoitteellisesti hoidon, kuntoutuksen, kasvatuksen tai ennalta ehkäisevän hyvinvointitoiminnan tukena.  Käsite jaetaan usein kahteen osaan toiminnan lähtökohdista ja tavoitteista riippuen: kuntoutukseen keskittyvään luontohoivaan ja ennalta ehkäisevään luontovoimaan. Esimerkkejä hoivatoiminnasta ovat eläinavusteinen toiminta tai erilaisille ryhmille suunnattu luonto- tai maatilaelementtejä hyödyntävä kuntoutus- tai päivätoiminta. Voimaannuttavalla toiminnalla taas tarkoitetaan esimerkiksi luonnon hyödyntämistä luontokasvatuksen, työhyvinvoinnin ja virkistyksen osana.

Vuoden 2014 aikana on koottu Etelä-Pohjanmaalle oma maakunnallinen Green Care -strategia. Strategian tarkoituksena on nostaa esille ne keskeiset kehittämiskohteet, joita eteläpohjalaiset toimijat ovat nähneet tärkeiksi viedä eteenpäin.  Työ on toteutettu selvittämällä Green Care -toiminnan kohderyhmiltä tai niiden edustajilta näkemyksiä alan keskeisistä kehittämistarpeista kyselyiden, työryhmien sekä ideaverstaiden avulla. Strategiatyötä on myös ohjannut maakunnallinen, tarkoitusta varten perustettu laaja työryhmä.

Strategian julkistamistilaisuus järjestetään torstaina 11.12. klo 12-14 Jouppilanvuoren ulkoilualueen Esteettömän liikuntareitin varrella olevassa Aarnikotkan kodassa.  (http://www.elamysliikunta.fi/index.php/jouppilanvuoren-esteeton-kuntoreitti/elamyskohteet-ja-palvelut/55-1-7-km-aarnikotkan-kota-ja-seurakunnan-hiljentymispaikka)
Tilaisuudessa esitellään strategian painopisteet ja keskeisimmät kehittämisehdotukset. Lisäksi kuullaan sidosryhmien näkemyksiä Green Care -toiminnan kehittämisestä.

Ilmoittautumiset tarjoiluiden vuoksi 5.12.2014 mennessä osoitteeseen: maria.suomela@seamk.fi (puh. 040 680 7502). Tilaisuus on maksuton.

TERVETULOA!


Strategia julkaistaan sähköisesti Seinäjoen Ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa otsikolla: Etelä-Pohjanmaan Green Care - strategia 2015─2020.  Strategia on koottu osana Manner-Suomen maaseutuohjelma 2007─2013:sta rahoitettua Green Care -toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle –hanketta. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy sekä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti.

30.10.2014

Valtakunnallisten Green Care-päivien pääpuheet nyt katsottavissa

Jos Vuoden 2014 valtakunnalliset Green Care -päivät 17-18.9 Kuortaneella jäivät väliin, tai haluat vielä palauttaa mieleesi niissä esille tulleita asioita, ensimmäisen päivän pääpuhujien esitykset videoitiin ja ne voi katsoa nyt netistä. Aiheina puheissa oli Green Care Suomessa nyt ja huomenna, Grön Arena – Green Care in public service provision ja Inn på Tunet – Norwegian model. Videot löydät alla olevista linkeistä:
28.10.2014

Etelä-Pohjanmaan Green Care-strategia kommenttikierroksella

Etelä-Pohjanmaan Green Care-strategian valmistelussa on päästy nyt siihen vaiheeseen, että strategia on lähtenyt kommentointi kierrokselle. Aikaa kommentoida on vielä vajaa viikko ja sen jälkeen teksti lähtee painoon. Jos kommenttipyyntö ei ole saavuttanut sinua sähköpostitse, niin kommentoitavan strategian löydät osoitteesta:

http://www.helsinki.fi/ruralia/Pdf/Green%20Care%20toiminnan%20kehitt%C3%A4minen%20Etel%C3%A4-Pohjanmaalla%202015-2020%20Strategialuonnos.pdf

Kommenttit pyydämme lähettämään sähköpostitse osoitteeseen: maria.suomela@seamk.fi
31.10.2014 mennessä.10.10.2014

Kirjoitus Green Care-hankemaailmasta

Mitä Green Care hankkeiden parissa tapahtuu? Toimijoita on paljon, mutta niin on tekemistäkin. Missä mennään suhteessa muuhun maailmaan? Green Care on yleisesti ottaen nyt toisella hankekierroksella ensimmäisten esiselvityshankkeiden jälkeen. Kuitenkin toiminta ja tavoitteet ovat vielä hyvin monella tasolla eri puolella Suomea. Ritva Mynttinen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Luontohoiva-hankkeesta on kirjoittanut ajatuksiaan Green Care-hankemaailmasta nyt. Käykäähän lukemassa!

http://blogs.helsinki.fi/hy-ruralia/2014/10/10/mita-kuuluu-green-care-hankemaailma/#more-1604


3.10.2014

Oppaita ja materiaaleja luonnossa oppimiseen

Syksyn edetessä on ollut ilahduttavaa huomata, kuinka paljon uutta luonnossa toimimiseen ja oppimiseen liittyvää materiaalia on tullut kaikkien vapaaseen käyttöön. Julkaisuja ja avoimia materiaalipankkeja on ilmestynyt kesän ja syksyn aikana ainakin WWF:n, Luonto-Liiton ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelun koostamana. Luonto osana lapsien ja nuorien kasvatusta ovat näissä materiaaleissa keskiössä, mutta esimerkiksi WWF:n materiaalipankista löytyy toimintamalleja myös aikuisten luontokokemuksien ohjaamiseen.
Materiaalit ovat sovellettavissa opetukseen tai muuhun ryhmätoimintaan ja ne ovat vapaasti saatavilla netistä. Kannattaa hyödyntää näitä ideoita ja soveltaa niitä eteenpäin! Edellä mainitut materiaalit löytyvät alla olevista osoitteista ja varmasti materiaaleja on saatavilla myös muualta!

Mikkeli: Toimintatuokioita päivä- ja peruskouluryhmille toteutettavaksi lähiluonnossa:
http://www.mikkeli.fi/lahiluonto-hanke

Kosketa puuta, maista mustikkaa - luontopolku lapsille:
http://www.luontoliitto.fi/kouluille/luontopolku-lapsille

Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys - materiaaleja eri ikäisten oppijoiden käyttöön:
http://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/materiaalipankki/

23.9.2014

Tunnelmia Kuortaneelta: Valtakunnaliset GC-päivät

Kaksipäiväiset valtakunnalliset Green Care-päivät Kuortaneella toivat yhteen alantoimijoita, -kehittäjiä ja muuten vaan aiheesta kiinnostuneita ympäri Suomea. Oli hienoa saada mukaan niin moninainen joukko! Nyt seminaaripäivien jälkeen voi istua työkoneen ääreen tyytyväisenä ja hurjasti lisää oppineena. Seminaarin anti herätti jälleen uusia ideoita, yhteistyöverkostoja sekä intoa alan kehittämiseen ainakin täällä EP-hankeväen keskuudessa. Toivottavasti myös muut osallistujat saivat päivistä paljon irti!

Ensimmäisen päivän aikana saimme kuulla terveisiä Suomesta ja Suomen rajojen ulkopuolelta Norjasta, Ruotsista ja Hollannista. Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtajan Asko Peltolan avauspuheenvuoron jälkeen Suomen Green Care-toiminnan nykytilanteesta kertoi Katariina Soini (MTT). Soinin puheenvuorossa nousi esille mm. Suomessa vaikuttavan sote-uudistuksen vaikutus Green Care-palveluiden yleistymiseen. Uudistuksen vaikutuksien arviointi on haastavaa, mutta Green Care-palveluilla voisi olla markkinarakoa uudistuksen yhteydessä, kun palveluiden ostaminen ulkopuolelta todennäköisesti yleistyy. Lisäksi asiakkaiden valinnanvapauden korostumisesta on huomattavissa muutosta, mikä voisi lisätä Green Care-palveluiden kysyntää.

Norjassa, Ruotsissa ja Hollannissa Green Care-toiminta on jo huomattavasti Suomea vakiintuneempaa. Erityisesti ”maatilahoiva” on näissä maissa jo hyvin standardisoitua ja yleisesti hyväksyttyä toimintaa. Tämän seminaarissa vahvisti Erik Brenna Norjasta, Christer Yrjas Ruotsista sekä Marjolein Elings Hollannista, jotka kertoivat Green Care toiminnasta tai tutkimuksesta omissa maissaan. Kuulijoille tuli tutuksi Norjan hoivamaatila konsepti: Inn på Tunet, Ruotsin Grön Arena sekä Hollannissa käytössä oleva kansallisesta Care Farming laatujärjestelmästä.
 Kuva 1. Erik Brenna kertoo Norjassa käytössä olevasta Inn på Tunet -konseptista

Kuva 2. Marjolein Elings piti puheenvuoronsa etäyhteyksien välityksellä

Päivän päätteeksi paneuduttiin paneelin edustajien johdolla Suomen Green Care-toiminnan mahdollisuuksiin ja haasteisiin osana julkisia palveluita. Paneelia veti Sinikka Koivumäki Seinäjoen seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry:stä ja osallistujina olivat Tuomo Salovuori, Pekka Kauppinen, Suvi Aaltonen sekä Anna-Kaisa Pusa, kukin edustaen eri organisaatiota. Paneelin aikana saimme kuulla näkökulmia sekä käytännön toiminnan näkökulmasta (Aaltonen), että julkistenpalveluiden ostajien näkökulmasta Kauppinen ja Pusa). Lisäksi Green Care-toiminnan kehittämiseen ja koordinointiin otti kantaa Salovuori, Green Care Finland ry:stä. Yleisöllä oli myös mahdollisuus osallistua keskusteluun ja puheenvuoroja kuultiinkin mm. yrittäjien näkökulmasta. Keskustelussa nousi esille esimerkiksi kysymyksiä siitä, miten Green Care-toiminnan vaikuttavuutta voitaisiin paremmin todentaa ja sitä kautta myös vakuuttaa julkistenpalveluiden tahoja ostamaan palveluita. Green Care-termi herätti myös keskustelua ja tarve ”suomentaa” konsepti nousi esille päivän aikana useaan otteeseen. Tämä ei kumminkaan ollut uusi puheenaihe vaan, kuten Salovuori totesi tästä on puhuttu säännöllisin väliajoin lähes kaikissa Green Care-tilaisuuksissa. Huomattavaa tässä vaiheessa toiminnan kehitystä kuitenkin on, että vaikka termi on osalle vielä outo, on se monen käyttöön jo vakiintunutkin. Termin muuttaminen voisi aiheuttaa lopulta vain lisää hämmennystä kuin edistää konseptin tunnettavuutta.

Sää ja ympäristö suosivat seminaariin osallistujia koko seminaarin ajan. Illalla saimme nauttia kauniista auringonlaskusta seminaari illallisen yhteydessä ja illan viettoa viihdytti paikallinen yhtye Ronuuttajat.

 Kuva 3. Kuortaneen luontopolkua
Kuva 4. Auringonlasku seminaari-illallisen seurana

Seuraava päivä alkoi lyhyillä tietoiskuilla alueellisista Green Care-projekteista ja selvityksistä Etelä-, Keski- ja Rannikko-Pohjanmaalla. Kuulimme lisäksi innostavia kokemuksia käytännön piloteista Metsähallituksessa sekä sosiaalipedagogisesta koiratoiminnasta Uudellamaalla.

Kuva 5. Lassi Rajamäki esittelee Sosped-yhteisön koiratoimintaa

Toisen seminaaripäivän iltapäiväohjelma jatkui Green Care-toiminnan yhdistämisellä paikkaperustaiseen tietoon Martta Ylilaurin puheenvuoron saattelemana. Esityksessä käsiteltiin mm. paikallisten olosuhteiden, toimintakulttuurin ja verkostojen merkitystä Green Care-toiminnan kehittymiselle. Luonteva jatko keskustelulle toteutui seuraavassa, Raija Lääperin puheenvuorossa, kun aiheena oli Green Care-toiminnan laatu ja sen kehittäminen. Ajatuksia heräsi mm. laatulautakunnan perustamiseen, jonka tarkoituksena olisi seurata Green Care-toiminnan laadun toteutumista ja edelleen kehittämistä.

Green Care-yrittäjien mahdollisuudet ja käytännön kokemukset päättivät antoisat kaksi päivää, kun yrittäjät Suvi Saarinen sekä Satu Kumpulainen kertoivat omista kokemuksistaan Green Care-toimijoina ja Päivi Saukko sekä Reetta Kananoja valottivat kuulijoita kaupungin ostopalveluiden näkökulmasta sekä palvelusetelien mahdollisuudesta osana julkisia palveluita.

Lisää tietoa ja seminaarin esitykset löytyy Green Care Finland ry:n sivuilta: http://www.gcfinland.fi/news/valtakunnallisten-green-care--paivien-esitykset
11.9.2014

Metsästyksen ja kalastuksen hyvinvointivaikutukset suomalaisnaisilla miehiä voimakkaammat

Metsähallituksen teettämä tutkimus luonnossa liikkumisen hyvinvointivaikutuksista osoitti, että suomalaisnaiset nauttivat metsästyksestä ja kalastuksesta keskimäärin miehiä enemmän.
Naisten antamat arvosanat metsästyksen ja kalastuksen rentouttavasta psyykkisestä vaikutuksesta, kaverisuhteiden lujittumisesta ja kunnon parantumisesta oli miehien antamiin arvosanoihin korkeammat. Johtuuko tulokset kenties naisille harvinaisemman harrastuksen uuden viehätyksestä vai sukupuolien välisistä hyvinvointikokemuksien eroista? Mielenkiintoista olisi tutkia asiaa uudelleen muutaman vuoden päästä, jos naisten metsästys- ja kalastusharrastus yleistyy. Selvää kumminkin on, että sekä miehet että naiset kokevat harrastukset hyvinvointia edistävänä.
Lisää tietoa  tutkimuksesta löydät täältä: http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1747

29.8.2014

Hoivaa ja voimaa luonnosta-projekti esillä Ilkassa!

Tänään 29.8. Ilkassa asiaa Ilmajoella toimivasta kehitysvammaisten eläintoimintaryhmästä ja Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalla hankkeesta. Lukekaapa läpi, jos saatte lehden käsiinne!

 http://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/rutinoitunut-ihminen-saa-elaimista-elinvoimaa-1.1674199

28.8.2014

Metsähallituksen laaja selvitys kansansallispuistojen terveysvaikutuksista osoittaa mielialan kohenevan huomattavasti luontokohteissa retkeilemisen myötä!

Metsähallitus on toteuttanut laajan selvityksen Suomen kansallispuistoihin kohdistettujen retkien vaikutuksesta retkeilijöiden psyykisiin, sosiaalisiin ja fyysisiin kokemuksiin. Selvityksen perusteella hyvinvoinnin todettiin kasvavan retkien  myötä erityisesti naisten ja lasten keskuudessa. Kansallispuistovierailun arvo hyvinvoinnin kannalta todettiin keskimäärin olevan 208 euroa/retki. Lue lisää selvityksestä täältä:

http://www.luontoon.fi/Ajankohtaista/uutiset/Sivut/Kansallispuistoretketkampittavatstressin.aspx


14.8.2014

Ilmoittautuminen valtakunnallisille Green Care -päiville nyt!

Valtakunnalliset Green Care -päivät lähestyy jo kovaa vauhtia. Olethan jo ilmoittautunut tapahtumaan?

Ilmoittautuminen päiville 1.9.2014 mennessä alla olevasta linkistä:
http://www.luontoyrittaja.fi/gcpaivat/ 

Majoitusvaraukset 17.8.2014 mennessä Kuortaneen urheiluopistolta (puh. 06 5166 111, reception@kuortane.com). Mainitse varauksen yhteydessä viitteeksi Green Care -päivät.

Luvassa takuulla mielenkiintoista ja ajankohtaista ohjelmaa Green Caresta sekä mukavaa ajanvietettä hyvässä seurassa!

10.7.2014

Jos kesällä on vetoveks, niin retkitohtorin resepteistä kannattaa hakea vinkkiä omaan voimaantumiseen:
https://www.youtube.com/watch?v=ATaB4EZ8dNo

Nautinnollista ja luontolähtöistä kesää kaikille! 

23.6.2014

Valtakunnallisten Green Care -päivien ohjelma julkaistu

Nyt on viimeistään aika lisätä päivät kalenteriin ja tutustua tilaisuuden antiin. Tarkemmat tiedot sekä ilmoittautuminen tilaisuuteen löytyy alla olevista linkeistä:

Lisätiedot:
https://www.dropbox.com/s/wo1vrnkhedyu0pa/Tervetuloa%20Green%20Care%20-päiville%202014%20Kuortaneelle.pdf

Ilmoittautuminen:
http://www.luontoyrittaja.fi/gcpaivat/


                                             TERVETULOA MUKAAN!


17.6.2014

Jälleen uutta näyttöä metsän hyvinvointivaikutuksista; nyt asialla allergiatutkija Tari Haahtela

Helsingin Sanomien artikkelissa:
"Allergiatutkijan neuvo: kävely metsässä parantaa vastustuskykyä", tutkija avaa luonnon hyvinvointivaikutuksien yhteyttä allergioihin. Kyse ei ole ainoastaan luonnon itseisarvosta sinänsä vaan sen monimuotoisuuden merkityksestä myös ihmisten hyvinvointiin. Lisää tutkimustietoa odotellessa, voi tutustua lyhyeen kuvaukseen aiheesta alla:

http://www.hs.fi/ihmiset/Allergiatutkijan+neuvo+kävely+metsässä+parantaa+vastustuskykyä/a140280409529815.5.2014

Uusi teos lasten ympäristökasvatuksesta

Juuri julkaistu teos "Iloa ja Ihmettelyä" pureutuu luonnon merkitykseen varhaiskasvatuksessa; lapsien on tärkeää tutustua ympäristöönsä ja nauttia sen tarjoamista mahdollisuuksista. Myös lapsien on tärkeää saada luonnosta hyvää oloa ja samalla kehittää motorisia kykyjään.

Kirjan tiedot löytyvät alla olevasta linkistä:

https://www.ps-kustannus.fi/tuote/947440723.html


8.5.2014

Hollannin matkalla nähtyä ja koettua

Hollannin matkalla nähtyä ja koettua

Green Care -toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle -projekti toteutti opintomatkan Hollantiin 7.-10.4.2014. Matkalla tutustuttiin hollantilaisiin hoivamaatiloihin (Care farm) sekä kaupunkiympäristöön rakennettuun Green Care -alueeseen.

Tutustu raporttiin osoitteessa:

https://www.dropbox.com/s/iq3qwajgid65077/Hollannin%20opintoretken%20matkaraporttiblogi.pdf


24.2.2014

Lähde Green Care -opintomatkalle Hollantiin!

Lähde mukaan tutustumaan Green Care-toimintaan ja sen organisointiin maassa, jossa toiminta on pisimmälle vietyä Euroopan tasolla! Green Care -toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle –hankkeen järjestää opintoretken Hollantiin 7.-10.4.2014. TERVETULOA MUKAAN!

Matkaohjelma on alla. Osa yritysvierailuaikatauluista on vielä vahvistamatta. 


Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin. 

Matkan kokonaishinta 850€/hlö, sis. matkat, majoitukset (2hh) ja vierailukohteet.
Green Care -yrittäjillä/yrittäjäksi aikovilla on mahdollisuus 50 % tukeen Green Care -toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle –hankkeen kautta. Tällöin hinnaksi jää 425 /hlö. Tuki pystytään tarjoamaan korkeintaan 10 henkilölle. Kiinnostus tukea kohtaan tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Tuki myönnetään henkilöille, joille se on mahdollista tarjota, ilmoittautumisjärjestyksessä.
 

Ilmoittautuminen:  Matkalle mahtuu mukaan korkeintaan 15 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoittautumiset  7. 3. 2014 mennessä Anne Matilaiselle (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) tai puh.  050 4151 156.  


Lisätietoja:
Anne Matilainen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, etunimi.sukunimi@helsinki.fi, 050 415 1156
Sari-Maarit Peltola, SeAMK, etunimi.sukunimi@seamk.fi, 040 680 7501

www.hoivaajavoimaaluonnosta.blogspot.fi
Twitter: @GreenCareEP

VARMISTA PAIKKASI PIAN!

5.2.2014

Uusia Green Care -kirjoja

Tässä ihan uutta suomenkielistä luettavaa Green Careen liittyen:
Kannattaa katsoa myös Säätytalolla 3.2.2014 järjestetyn Luonto hyvinvoinnin lähteeksi - suomalainen Green Care -seminaarin esitykset osoitteesta:
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/greencare/A%20Tilaisuus%203.2.14%20diat%203.pdf.

31.1.2014

Kutsu Green Care -verstaaseen Kauhajoelle 12.2.2014Green Care -työkirja

”VoiMaa! ‒ Green Care -yrittäjyydestä elinvoimaa maaseudulle” -hankkeen ja ”Green Care osana lappilaisia elinkeinoja” -hankkeet (Green Care Lappi) ovat julkaisseet Green Care-työkirjan. Sen voi ladata kätevästi täältä: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/greencare/voimaa/green-care-tyokirja_1.pdf

28.1.2014

Green Care Lappi -hankkeen seminaari tänään. Osallistua voi myös ETÄNÄ!

Tänään on mahdollista seurata Rovaniemellä järjestettävää "Green Care -malleja muualta meille - Luontolähtöisen hyvinvoinnin pohjoismaiset konseptit ja uudet tuulet" -seminaaria etänä

Ohjelma alkaa klo 9 ja päättyy klo 16 aikoihin. Tarkempi ohjelma ja myöhemmin myös seminaarin tallenne löytyy osoitteesta http://www.greencarelapland.fi/static/content_files/seminaariohjelma.pdf

20.1.2014

Tule kuuntelemaan Green Care -esitystä SARKA-messuille!

Tule kuuntelemaan metsäalan uusimpia tutkimustuloksia ja kehittämisnäkökulmia SARKA-messuille

Aika: pe 31.1.2014 klo 11-15
Paikka: Seinäjoki Areena, Kokoustila 140 B (katutaso)

Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus kuulla lyhyinä tietoiskuina keskeisimpiä tuloksia ja uusia näkökulmia Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla toteutetusta metsiin liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä!
Tilaisuuden teemoja ovat mm. puurakentaminen, puumarkkinat, metsänomistajille suunnatut uudet palvelut, bioenergian ja biojalosteiden mahdollisuudet ja metsien monikäyttö mm. luonto- ja maisemapalveluiden sekä Green Care-toiminnan kautta.

Voit valita vapaasti, mitä teemoja haluat messujen lomassa pistäytyä kuuntelemassa! Green Care -esitys on klo 12-13 kokoustilassa 140 B.

Tilaisuus on maksuton.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Suomen metsäkeskus Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Metsänomistajaliitto Länsi-Suomi, Metsäntutkimuslaitos, Kannuksen yksikkö sekä
Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Alla tarkempi ohjelma: