19.5.2017

Ulkona oppimispäivä HyllykalliollaAlakoululaisten ulkona oppimispäivä Hyllykalliolla

Teksti ja kuvat Maarit Aho

Aurinkoinen lämmin keväinen sää Hyllykallion koulun pihassa. Koululaiset juoksevat pieninä ryhminä paikasta toiseen. Joukko tyttöjä tulee luokseni ja pyytää katsomaan heidän tekemäänsä asetelmaa. Onpa upea! Pikku hiljaa hiekkakenttä alkaa täyttymään luonnon materiaaleista tehdyistä pyöreistä kuvioista.

Hyllykallion koulu innostui toteuttamaan valtakunnallista ulkona oppimispäivää aktiivisten opettajien johdolla. Erityisopettajan matematiikkaan perehtyneisyys loi pohjan päivän oppimisteemalle. Erityisopettaja kertoi, että päivä tukee myös uuden opetussuunnitelman toiminnallisuuden korostamista sekä opettaa matematiikkaa käytännöllisesti. Erityisopettajan innostus toiminnallisen matematiikan opettamiseen on hyvin tarttuvaa, joten en yhtään ihmettele, että juuri tämä oli valikoitunut ulkona oppimispäivän teemaksi.
 

Piha-alueella on matematiikkarasteja, joita luokat kiertävät porrastetusti. Rasteilla piirretään numeroita, kerätään ohjeiden mukaiset määrät kiviä, tehdään laskutoimituksia, koodataan kävyillä ja kepeillä, arvioidaan määriä, pujotellaan ja hypitään laskien samalla askelmia ja kartioita sekä oma suosikkini, tehdään luonnon materiaaleista mandala-asetelmia.

Oppilaiden tunnelmia kysyttäessä, ryhmä tyttöjä totesi, että erityisesti liikunnalliset rastit ovat mielekkäitä. Koulun opettaja kertoi, että päivä sopii erittäin hyvin myös Liikkuvan koulu -kampanjan sisälle ja on mukana hitusen myös Green Careakin. Rasteilla apuvälineinä käytettiin luonnonmateriaaleja, kuten käpyjä, sammalta, keppejä, kiviä ja kasveja, jolloin päivän toteuttaminen ei vaatinut juurikaan rahallista satsausta.

Rasteja vetivät koulun 4.-luokkalaiset hyvinkin asiantuntevasti. Vaikka pääteema olikin matematiikka, 4.-luokkalaiset oppivat samalla äidinkielentaitoja, ohjeistamista ja vastuun kantamista.

Ulkoluokkakokeilu

Hyllykallion koululla on myös suunnitelmissa tulla mukaan Seinäjoen kaupungin ulkoluokkakokeiluun, Kaupungin pienellä avustuksella koulun alueella tehdään reitti, jonka varrella on erilaisia pisteitä. Tarkoituksena on luoda ns. matalan kynnyksen ulkona oppimisalueita, joihin opettajat voivat tuoda luokkansa vaikka vain osaksi tuntia. Ideana on, että reitti kulkee koulun lähellä ja on siten helposti hyödynnettävissä opetuksessa.

Kiitos Hyllykallion koululle päästessäni tutustumaan hienoon ulkona oppimistapahtumaan! Upea nähdä, miten innostuneita oppilaat olivat matematiikan tehtävistä ja miten taitavasti ongelmaratkaisut onnistuivat käytännönläheisillä menetelmillä.


Hienoa myös kuulla koulun suunnitelmista lisätä ulkona oppimisaikaa muutenkin ulkoluokkakokeilun merkeissä. Suosittelen ehdottomasti hyödyntämään läheisen pururadan metsämaastoa monine polkuineen entistä enemmän koulupäivien aikana, esimerkiksi ulkoluokkareittiä suunniteltaessa. Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hanke kannustaakin kaikkia Etekä-Pohjanmaan kouluja lisäämään koululaisten päiviin yhä enemmän ulkona oppimista, raikasta ilmaa ja yhdessä liikkumisen iloa erityisesti luonnossa!
 
Kirjoitus on osa Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hanketta.