17.12.2013

Green Care -toiminnasta kasvua lakeuden yrityksille

Yhä useammat suomalaiset yritykset tarjoavat asiakkailleen luontolähtöisiä Green Care-palveluita. Palveluja ostavat niin kunnat, yksittäiset kuluttajat kuin toiset yrityksetkin. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko totesi marraskuussa, että palvelujärjestelmään tarvitaan uusia, innovatiivisia luontoavusteisia palveluita. Voitaisiinko niitä kehittää yritysten, kuntien ja loppukäyttäjien yhteistyönä?

Luontolähtöisiä hoiva- ja hyvinvointipalveluita

Green Care tarkoittaa luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla pyritään edistämään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Kyseessä on ”uusvanha” asia, sillä ihmiset ovat aina hakeutuneet luonnon läheisyyteen ja kokeneet luonnossa olemisen hyväksi omalle hyvinvoinnilleen. Green Caren kehittyminen on ollut Euroopassa nopeaa sen jälkeen, kun yhteys luonnon, terveyden ja hyvinvoinnin välillä tiedostettiin. Edelläkävijänä voidaan pitää Alankomaita ja Norjaa, jossa Green Care on vakiintunut osa hoito- ja kuntoutusjärjestelmää. Suomessa Green Care-toimintaa on kehitetty systemaattisesti vasta 2000-luvulta lähtien.

Green Care-toiminta voidaan jakaa luontohoivaan ja -voimaan. Suomessa luontohoivaan liittyvät palvelut edellyttävät tuottajalta sosiaali- tai terveysalan koulutusta tai kiinteää yhteistyötä koulutettujen toimijoiden kanssa. Sen sijaan luontovoimaan liittyviä hyvinvointi-, harrastus-, kasvatus- ja opetuspalveluita voivat tuottaa monet tahot, koska tiettyjä kasvatus- ja opetuspalveluja lukuun ottamatta palvelujen tuottajilla ei ole koulutusvaatimuksia, palveluita ei ole lainsäädännöllä tiukasti määritelty, eivätkä palvelut kuulu julkisen sektorin järjestysvastuulle.

Väestön ikääntymisen, julkisten palvelujen yksityistämisen ja luontolähtöisten palvelujen tunnettuuden lisääntymisen myötä Green Care tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi maatiloille ja matkailuyrityksille. Verkostoitumalla ja uusia yritys-, tuote- ja toimialarajat ylittäviä palveluita kehittämällä myös monien muiden alojen yritykset voivat haukata palan toimialan kasvusta.

Green Care Etelä-Pohjanmaalla

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on käynnistänyt Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa ELY-keskuksen ja Maaseuturahaston rahoittaman Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointi ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle –hankkeen. Sen tavoitteena on mm. alueellisen strategian ja yhteistyöverkoston luominen. Hankkeen tilaisuuksissa verkostoidutaan yli yritys- ja toimialarajojen ja kehitetään yritysten positiivista kassavirtaa lisääviä palveluita.  Innovatiivisten Green Care-palvelujen kehittämisessä tarvitaan siis niin yrittäjien, kuntatoimijoiden, asiakkaiden kuin loppukäyttäjien näkemyksiä.

Teksti: Sari-Maarit Peltola
Kirjoittaja on FL ja toimii projektipäällikkönä SeAMK Elintarvike ja maataloudessa.

Teksti on julkaistu alunperin Yrittävä Lakeus -lehden 16.12.2013 ilmestyneessä numerossa 6/2013. Blogissa julkaistuun tekstiin on lisätty linkkejä.  

16.12.2013

Hoivaa ja voimaa luonnosta -seminaarin kalvot

Lähes kaikkia Hoivaa ja voimaa luonnosta -seminaarin esityksiin liittyviä kalvoja on nyt mahdollista katsoa netin kautta. Linkit kalvoihin löytyvät tästä listasta:

Esitteessa ollut painovirhe on korjattu ja uusi versio esitteestä on ladattavissa tämän blogin kautta. Ensimmäinen Green Care-verstas järjestetään siis Ilmajoella 21.1.2014 (ei 12.1.) SeAMKin tiloissa osoitteessa Ilmajoentie 525. Tervetuloa!


12.12.2013

Green Care -verstaat Etelä-Pohjanmaalla keväällä 2014

Vuoden vaihtumisen jälkeen alkavat seutukunnalliset Green Care -verstaat. Verstaissa Green Care-toiminnasta kiinnostuneet yritykset, kuntien edustajat, asiakkaat ja loppukäyttäjät sekä alan opiskelijat ja opettajat sekä kaikki muut aihepiiristä kiinnostuneet kuulevat lisää Green Caresta ja pääsevät vaikuttamaan Green Care-toiminnan kehittymiseen Etelä-Pohjanmaalla. Tulkaa siis ihmeessä mukaan!

Verstaita järjestetään neljällä paikkakunnalla seuraavina ajankohtina:

  • Ilmajoella tiistaina 21.1. klo 16.30 (Ilmajoentie 525) HUOM! Ei 12.1.
  • Kauhajoella keskiviikkona 12.2. klo 16.30 (Topeeka 47)
  • Alavudella keskiviikkona 12.3. klo 16.30 (Ouran loma, Nurmietie 76)
  • Alajärvellä tiistaina 18.3. klo 16.30 (Hoiskontie 25)

(oikeudet muutoksiin pidätetään; seuraa ilmoittelua blogissa ja paikallislehdissä)

Kesään kynnyksellä ja syksyllä 2014 järjestetään myös erilaisia verkostoitumistilaisuuksia. Saat niistä lisätietoa seuraamalla tätä blogia, hankkeen twitter-tiliä (@GreenCareEP) tai liittymällä sähköpostilistalle (ota yhteyttä: sari-maarit.peltola (@) seamk.fi).


19.11.2013

Hoivaa ja voimaa luonnosta -seminaari Seinäjoella 12.12.2013

Kiinnostaako Green Care -toiminta? Hoivaa ja voimaa luonnosta -seminaarissa saat tietoa Green Care-toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista yrityksellesi, asiakkaillesi, itsellesi tai lähimmäisellesi.

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton.

Aika: torstai 12.12.2013 klo 8-12
Paikka: Frami B -rakennus, auditorio 3
Osoite: Kampusranta 9 B, Seinäjoki

Ohjelma

klo 8.00 Rekisteröinti ja kahvitarjoilu
klo 8.30 Tilaisuuden avaus
klo 8.35 Green Care – mitä, miksi, kenelle? Juha Rutanen, Green Care Finland ry.
klo 8.50 Miten Green Care-toiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida? dosentti Katriina Soini, MTT Taloustutkimus 
klo 9.30 Luontoavusteista hoivaa ja voimaa kehitysvammaisille - kokemuksellista palvelumuotoilua ja vaikuttavuustiedon keräämistä. fysioterapeutti, kuntoutuksen asiantuntija (yamk) Teemu Peuraniemi, Vihreä hyvinvointi Oy
klo 10.30 Tauko
klo 10.40 Miten Green Care-toimintaa on kehitetty Keski-Pohjanmaalla? Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Green Care -hankkeet. Projektipäällikkö Anni Tarkiainen, KPEDU/Keski-Pohjanmaan Maaseutuopisto
klo 11.10 Miten Green Care-toiminnan kehittymistä edistetään Etelä-Pohjanmaalla? Projektipäällikkö Sari-Maarit Peltola, SeAMK & projektipäällikkö Anne Matilainen, Helsingin yliopisto/Ruralia-instituutti
klo 11.30 Loppusanat

Tervetuloa!

Ennakkoilmoittautuminen kahvitarjoilun vuoksi 10.12. mennessä (sari-maarit.peltola(@)seamk.fi tai 040 680 7501).  


Tilaisuuden järjestää Green Care -toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle -hanke. Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
14.10.2013

Projekti käynnistyi

Green Care -toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle -hanke käynnistyi lokakuussa 2013 ja jatkuu vuoden 2014 loppuun asti. Projektin tarkoituksena on edistää Green Care -toiminnan kehittymistä Etelä-Pohjanmaan alueella. Tavoitteena on

  • selvittää ja arvioida Green Care -toiminnan edellytyksiä ja mahdollisuuksia maakunnassa
  • luoda yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa koordinaatio toiminnan systemaattiselle kehittämiselle
  • laatia alueellinen Green Care -strategia
  • stimuloida ja herätellä alan yritystoiminnan käynnistämistä
  • tukea ja edistää Green Care -yrittäjien ja palveluja ostaviaen tahojen yhteistyötä ja verkostoitumista. 

Järjestämme aloitusseminaarin 12.12.2013 Seinäjoella, useita muita tilaisuuksia sekä opintomatkan Norjaan. Tämän blogin lisäksi voit seurata hankkeen edistymistä ja saada tietoa ajankohtaisista Green Care -asioista seuraamalla Twitter-tiliä @GreenCareEP. Voit myös ottaa yhteyttä projektihenkilöstöön (Sari-Maarit Peltola etunimi.sukunimi@seamk.fi tai Anne Matilainen etunimi.sukunimi@helsinki.fi) ja liittyä sähköpostilistalle.

Hanketta rahoittaa EU:n Maaseuturahasto ja sen toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK Elintarvike ja maatalous) yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa.