26.2.2018

Green Caren tuotteistamistyöpaja matkailuyrittäjille

Miten tuotteistan Green Carea osaksi matkailutoimintaani?


5.4.2018 klo 17-20

Joupin Vanhalla Tuvalla (Niittäjänkatu 7, 60320 Seinäjoki) http://joupinvanhatupa.fi/  

Työpajassa pohditaan mm. näitä

·         Green Caren mahdollisuudet matkailussa?
·         Voisiko luontovoimatoimintaa tuoda vahvemmin esille matkailualalla?
·         Miten Green Carea voidaan tuotteistaa osaksi matkailua ja miksi?
·         Tuoko Green Care lisäarvoa palvelulleni ja yritykselleni?

Tilaisuudessa kuullaan myös Green Care Merikarvian yritysryhmähankkeen yrittäjäkokemuksia.

Työpaja on suunnattu matkailuyrittäjille sekä teemasta kiinnostuneille. Kahvitarjoilujen vuoksi tilaisuuteen ilmoittautuminen 2.4. mennessä: http://bit.ly/2CmOo63

Lisätietoa työpajasta:

Sanna Jyllilä, sanna.jyllila@seamk.fi tai puh. 040 830 0400.
Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hanke sekä Outdoors Etelä-Pohjanmaa -luontokohteet tunnetuksi -hanke. 
14.2.2018

Pitäisikö meille määrätä Green Care -reseptejä?


PuhtiPonit - luonnossa ja eläinten parissa toimiminen tuo kiireettömiä hetkiä arjen keskelle

Teksti Maarit Aho
Kuvat Elina Niskakangas

Missä vaiheessa lähiluonnossa liikkumisesta on tullut erikoista? Liittynee varmasti paitsi kaupungistumiseen myös ajan hallinnan haasteellisuuteen ympärillämme olevan valtavan viriketulvan myötä. Lähes kaikilta löytyy taskusta puhelin, joka on 24/7 yhteydessä maailman joka kolkkaan. Olemme hyväksyneet sen, että olemme jatkuvasti tavoitettavissa, mikä osaltaan ruokkii sekä kiireentuntua että stressiä. Ympärillämme on kuitenkin myös ihmisiä, joilla taas ei ole juuri minkäänlaisia virikkeitä tai mahdollisuuksia mennä edes lähiluontoon vaikka aikaa olisikin. Viheralueiden merkitystä ihmisten terveyteen on tutkittu paljon, esim. englantilainen Mitchelin ja Pophamin tekemä tutkimus tuo esille lähiviheralueiden positiivisen vaikutuksen terveyteemme ja jopa elinikään.  
Miksi emme siis aktiivisesti hyödynnä näitä lähiluonnon tarjoamia hyvinvointivaikutuksia? Pitäisikö meillä olla käytössä luontoreseptit ruoka- ja lääkereseptien ohella?

 Hyvinvointia lähiluonnosta ja eläimistä

PuhtiPonien yrittäjä Elina Niskakangas yrityksen pihapiirissä.
Yrittäjä Elina Niskakankaan PuhtiPonit innostaa ihmisiä hyödyntämään enemmän lähiluontoa osana omaa hyvinvointia. Lähiluonnon hyödyntäminen on yrittäjän mukaan paitsi edullista myös helppoa, eikä vaadi suuria aika- tai kuljetusjärjestelyjä. Elina innostui luonnon vaikutuksista ihmisten terveyteen huomatessaan, miten luonnossa oleminen ja eläinten parissa toimiminen auttoivat kuormittumisesta palautuessa.

Minihevonen Nalle ja risteytysponi Viiru
Yrittäjä on myös aina pitänyt eläimistä. Hevosista ja poneista Elina innostui erityisesti kolme vuotta sitten huomaten pian olevansa pienen risteytysponin ja minihevosen onnellinen omistaja. Kaksi kavion kopsuttelijaa, risteytysponi Viiru ja minihevonen Nalle, ovatkin oleellinen osa Alajärvellä toimivan yrityksen toimintaa.

Green Caresta yrittäjä kiinnostui nähdessään ilmoituksen alan korkeakoulutusryhmän alkamisesta Seinäjoella. 30 opintopistettä koostuvasta Green Care -korkeakoulutuskokonaisuudesta Elina kokee saaneensa sekä eväitä yrittäjyyteen että rohkeutta ja uskoa omiin kykyihin. Innokkaana uutena hevosharrastajana Elina on myös suorittanut sosiaalipedagogisen hevostoiminnan sekä neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen ja kun pohjakoulutuksena on vielä sairaanhoitajan ja sosionomin tutkinnot, voitaneen sanoa, että yrittäjän taustat kuntouttavan ja ennalta ehkäisevän Green Care -toiminnan parissa ovat enemmän kuin vahvat.

Kiireettömät hetket voimavaraksi

PuhtiPonien asiakkaina on tähän mennessä ollut lapsia ja nuoria. Yrityksen toimiessa sivuaikaisesti asiakasmäärä ei vielä ole ollut kovin suurta. Elinasta on hieno huomata, miten innostunut hän on lasten ja nuorten parissa toimimisesta. Asiakastapaamisten aikana pääpaino on pihalla olemisella. Samalla asiakkaan luontosuhde ja suhde eläimiin kehittyy. Pelkästään ulkona puuhailu on osoittautunut mielekkääksi.
Elina kertoo asiakkaiden nauttineen kiireettömyydestä ja retkistä lähiluontoon ponin selässä, josta käsin lapset ovat mm. saaneet luetella, mitä kaikkia eläinten jälkiä maastossa löytyy. Yhdellä ratsastuskerralla on nähty oravan, jäniksen, metsähiiren, fasaanin, kissan, koiran ja oletettavasti myös ketun jäljet. Retkiin on kuulunut myös valokuvaamista. "Olen nauranut, että kyseessä on myös kulttuuriratsastus, kun menemme Nelimarkka-museon ohi ja lapset ovat saaneet kuvata alueella olevaa taidetta", Elina jatkaa.


Elina korostaa, että hän ei opeta ratsastusta vaan keskittyy eläintenkäsittelyn harjoitteluun. Lapset saavat esim. hoitaa ja taluttaa ponia, juoda kaakaota, ottaa valokuvia sekä seurata rauhassa, miten ponit peuhaavat pihalla.

Kunnossa kaiken ikää – terveyttä luonnossa liikkumisesta

Alajärven seutu vesistöineen onkin hieno toimintaympäristö ohjatuille Green Care -palveluille. Elina aikoo hyödyntää ympäröivää luontoa myös PuhtiPonien vetämässä Kunnossa kaiken ikää -hankkeessa, jonka ideana on tuottaa aikuisille luontoliikuntamahdollisuuksia erityisesti kuntouttavasta näkökulmasta. Suunnitteilla olevissa luontotapaamisissa erilaiset ennalta sovitut ryhmät tapaavat Elinan ohjaamina kymmenen kertaa per ryhmä. Ryhmissä on 10-15 osallistujaa. Ryhmiä kootaan pitkäaikaistyöttömistä, aikuisista kehitysvammaisista sekä omaishoitajaäideistä. Lisäksi voisi olla mahdollista luoda ryhmä aikuisista työssäkäyvistä työkyvyn ylläpitämistä ajatellen. Hanke toimii marraskuun loppuun saakka.

Kuntouttava ja ennalta ehkäisevä Green Care -palvelu ostajan näkökulmasta

PuhtiPonien yrittäjä tuo esille hyvän näkökulman Green Caren palvelujen ostajan näkökulmasta: ”Kokeilemalla ei menetetä mitään. Aina voi palata vanhaan, jos uusi toimintatapa ei osoittaudukaan toimivaksi. Uudet tavat auttaa esimerkiksi lapsia ja perheitä lastensuojelutilanteissa voivat osoittautua lopulta paitsi perheen elämäntilannetta parantaviksi myös kustannustehokkaiksi säästämällä mahdollisia myöhempiä, kuten huostaanottokuluja.”

Tämä on todella hyvä huomio. Erilaisia tapoja auttaa lapsia, perheitä ja erityistukea tarvitsevia tulisi hyödyntää lisää. Jokainen meistä ansaitsee hyviä, positiivisia, omaa itsetuntoa kehittäviä tilanteita paitsi kuntouttavassa myös ennalta ehkäisevässä mielessä -  Green Caressa perusajatuksena on tukea ja kehittää tavoitteellisesti asiakkaiden paitsi henkistä myös fyysistä kuntoa luonto-, eläin-, puutarha- tai maatila-avusteisen toiminnan avulla.

PuhtiPonien yrittäjän kanssa jutellessa tulee hyvä mieli siitä, että Alajärvellä on tällainen yritys, joka tuo esille periaatteessa hyvinkin yksinkertaisten asioiden takaisin käyttöönottoa, kuten lähiluonnon hyödyntämistä terveyden parantamisessa. Ohjatussa ryhmässä on turvallista kokeilla luonnon merkitystä oman mielen hyvinvointiin ja stressitilan vähentämiseen. Luonnossa liikkumisen vaikutuksia tutkinut Pretty on todennut, että luontoyhteyden väheneminen voi johtaa terveyskustannusten nousuun, sillä luonnossa ihmisellä on mahdollisuus palautua stressissä ja jännittyneisyydestä vähentäen siten muun muassa psyykkisiä terveysongelmia.

Haluan ehdottomasti kannustaa kaikkia kuntoutus- ja päivätoimintapalvelujen ostajia hyödyntämään alueensa luontoon ja eläimiin liittyviä palveluja tuottavia yrittäjiä – tai ainakin kokeilemaan luonto-, eläin-, puutarha- tai maatila-avusteisia palveluja. Joku näistä kyseisistä kuntouttavista tai ennalta ehkäisevistä toimintamuodoista voi olla se käänteentekevä tapa auttaa juuri sinun asiakastasi ja asiakkaasi perhettä.


Lähteet

Mitchell, R. & Popham, F. 2008. Effect of exposure to natural environment on health inequalities: an observational population study. Lancet, 372, 1655–1660.

Pretty, J. 2004. How nature contributes to mental and physical health. Spirituality and Health International, 5, 68-78.