3.5.2016


Lähde tutustumaan maatilalla tapahtuvaan kuntoutustoimintaan!

Isokummun lammastila (http://www.kotinet.com/isokummunlammastila/index.html) Sievissä, Eskolan kylässä järjestää päivätoimintaa kolmena päivänä viikossa mielenterveyskuntoutujille sekä kehitysvammaisille.  Lähde tutustumaan toimintamalliin, kuulemaan sen syntyhistoriaa sekä palveluiden ostajan ja vastaavan lääkärin näkemyksiä ja kokemuksia toiminnasta perjantaina 20.5. 2016 klo 7.30 -16.15

Paikalla yrittäjäpariskunnan lisäksi, ostajatahon edustajana Pekka Kauppinen Peruspalveluliiketoiminta Jyta:sta sekä psykiatrian ylilääkäri Kirsti Sikkilä.  Lisätiedot ja Ilmoittautumiset 12.5. mennessä: anne.matilainen@helsinki.fi, puh. 050 4151 156.

Tutustumismatka on ilmainen teeman parissa toimiville eteläpohjalaisille tahoille. Matkan järjestää Green Care-tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla! –hanke. Mukaan mahtuu 10 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.


Green Care –työ jatkuu, Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla! –hanke aloitti toimintansa huhtikuussa 2016!

Hankkeen tavoitteena on edistää Green Care-toimintaa ja toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla.  Toiminnan aktivoinnin kautta tuetaan palveluiden kehittymistä, edistetään alan yrittäjyyttä sekä tuodaan uusia ratkaisuja hyvinvointipalveluiden järjestämiseen ja palvelumuotojen kehittämiseen.

Hankkeen käytännön toimenpiteet jakautuvat kolmeen eri kokonaisuuteen:

1)        tiedotus ja tunnettuuden lisääminen mahdollisille ostajatahoille, asiakkaille sekä potentiaalisille palvelun tarjoajille

2)        palvelukonseptien kehittymisen tukeminen organisoimalla 4 käytännönläheistä kehittämisalustaa, joissa toimintamalleja ideoidaan yhteistyössä sekä lisätään toimijoiden tietämystä Green Care –toiminnan perusteista ja laadusta

3)        verkostojen kehittäminen tuomalla alueen toimijoille olemassa olevaa kansainvälistä tietoa sekä luomalla linkkejä eteläpohjalaisten, kansallisen ja kansainvälisten toimijoiden välille.

Hanke toteutetaan 15.4.2016─31.03.2018 välisenä aikana yhteistyössä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n ja Sedu Aikuiskoulutuksen kesken.


TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!

TOISTAISEKSI TIEDOTAMME HANKKEEN TOIMINNASTA TÄSSÄ BLOGISSA!

Lisätietoja:

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti: Anne Matilainen (anne.matilainen@helsinki.fi , puh. 050 415 1156),

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy: Sanna Jyllilä (sanna.jyllila@seamk.fi)


SEDU Aikuiskoulutus: Päivi Haanpää (paivi.haanpaa@sedu.fi),