11.11.2014

Etelä-Pohjanmaan Green Care-strategian julkistamistilaisuus 11.12.2014!


KUTSU

TERVETULOA ETELÄ-POHJANMAAN GREEN CARE -STRATEGIAN JULKISTAMISTILAISUUTEEN TORSTAINA 11. 12. 2014, klo 12-14

Green Care tarkoittaa luonnon ja maaseutuympäristön hyödyntämistä tavoitteellisesti hoidon, kuntoutuksen, kasvatuksen tai ennalta ehkäisevän hyvinvointitoiminnan tukena.  Käsite jaetaan usein kahteen osaan toiminnan lähtökohdista ja tavoitteista riippuen: kuntoutukseen keskittyvään luontohoivaan ja ennalta ehkäisevään luontovoimaan. Esimerkkejä hoivatoiminnasta ovat eläinavusteinen toiminta tai erilaisille ryhmille suunnattu luonto- tai maatilaelementtejä hyödyntävä kuntoutus- tai päivätoiminta. Voimaannuttavalla toiminnalla taas tarkoitetaan esimerkiksi luonnon hyödyntämistä luontokasvatuksen, työhyvinvoinnin ja virkistyksen osana.

Vuoden 2014 aikana on koottu Etelä-Pohjanmaalle oma maakunnallinen Green Care -strategia. Strategian tarkoituksena on nostaa esille ne keskeiset kehittämiskohteet, joita eteläpohjalaiset toimijat ovat nähneet tärkeiksi viedä eteenpäin.  Työ on toteutettu selvittämällä Green Care -toiminnan kohderyhmiltä tai niiden edustajilta näkemyksiä alan keskeisistä kehittämistarpeista kyselyiden, työryhmien sekä ideaverstaiden avulla. Strategiatyötä on myös ohjannut maakunnallinen, tarkoitusta varten perustettu laaja työryhmä.

Strategian julkistamistilaisuus järjestetään torstaina 11.12. klo 12-14 Jouppilanvuoren ulkoilualueen Esteettömän liikuntareitin varrella olevassa Aarnikotkan kodassa.  (http://www.elamysliikunta.fi/index.php/jouppilanvuoren-esteeton-kuntoreitti/elamyskohteet-ja-palvelut/55-1-7-km-aarnikotkan-kota-ja-seurakunnan-hiljentymispaikka)
Tilaisuudessa esitellään strategian painopisteet ja keskeisimmät kehittämisehdotukset. Lisäksi kuullaan sidosryhmien näkemyksiä Green Care -toiminnan kehittämisestä.

Ilmoittautumiset tarjoiluiden vuoksi 5.12.2014 mennessä osoitteeseen: maria.suomela@seamk.fi (puh. 040 680 7502). Tilaisuus on maksuton.

TERVETULOA!


Strategia julkaistaan sähköisesti Seinäjoen Ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa otsikolla: Etelä-Pohjanmaan Green Care - strategia 2015─2020.  Strategia on koottu osana Manner-Suomen maaseutuohjelma 2007─2013:sta rahoitettua Green Care -toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle –hanketta. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy sekä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti.