2.7.2018

Luontosuhteen merkityksestä hyvinvointiinLuontosuhde ja Green Care

Teksti ja kuvat Maarit AhoLuonnon taas tarjotessa parastaan pikkuhiljaa kypsyvien satojen kautta, herää mieleeni kysymys luontosuhteen merkityksestä omassa hyvinvoinnissani. Green Caressa puhutaankin usein luontosuhteesta, mutta mitä se oikein tarkoittaa? Tarvitsemmeko yhteyttä luontoon, ja miksi? Entä millainen luontosuhteemme tulisi olla erityisesti hyvinvointimme näkökulmasta?

Green Caren taustalta löytyy jo runsaasti taustateorioita mm. Kaplanin & Kaplanin ART-teoriaa, Ulrichin stressistä elpymisen teoriaa sekä Kellertin ja Wilsonin Biophilia-hypoteesiä. Erityisesti jälkimmäisessä painotetaan, että ihminen on osa luontoa. Lisäksi tutkimus luonnon hyvinvointivaikutuksista ihmiselle on kasvussa. Kiinnostus todistaa luonnon hyvinvointivaikutuksia on tällä hetkellä suurta. Miksi me tarvitsemme tätä todistelua? Eivätkö omakohtaiset kokemukset ja oma kokemusasiantuntijuus enää riitä? 

Erityisesti Green Care –palvelua kehitettäessä suositellaan perehtymään ja esittämään mm. hyvinvointivaikutuksia juuri siinä palvelussa. Esimerkiksi tuomaan esille, miten keho ja mieli palautuu luonnossa oleskelussa, ja miten puutarhatyöt ja eläinten parissa toimiminen vaikuttaa meihin positiivisesti. Hyvinvointivaikutuksia onkin tutkittu ja osoitettu runsaasti mm. erilaisin artikkelein eri tiedejulkaisuissa, mutta mitä luonto merkitsee juuri sinulle, ja miksi se on hyväksi juuri minulle?

Mikä on sinun luontosuhteesi?

Jokaisen suhde luontoon on erilainen. Se voi olla sekä perittyä että opittua. Itse koen, että ihmisellä on taipumus suunnata mielenkiinto itseä palkitseviin kokemuksiin, jos se vain on mahdollista. Toiselle istuminen puistossa riittää elvyttäväksi luontokokemukseksi, kun taas toisen pitää päästä samoilemaan metsään saadakseen kiinni luonnon elvyttävistä ominaisuuksista. Mikä sitten synnyttää luontosuhdetta?

Minkä tahansa suhteen luomiseen tarvitaan aisteja. Syy, miksi luontosuhteetkin ovat erilaisia, voi johtua kyvystämme ja taipumuksestamme käyttää eri aisteja. Toiselle on tärkeää kuulo, toiselle taas näkö, toinen voi haluta kosketella kaikkea ja aistia maailmaa tuntoaistin kautta, toinen voi taas haluta haistella ja maistella kaikkea. Tämä antaa ulottuvuuksia myös Green Care –palveluille. Kyky ottaa huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet eri aistien kautta on mielestäni erittäin tärkeä osa Green Care –yrittäjyyttä. Asiakkaalle tulee myös muistaa antaa riittävästi aikaa aistikokemuksille. Liika hoppuilu voi haitata aistien työskentelyä.

Hyvinvointia luonnosta

Aistijälkien avulla saamme aikaan myös pysyviä muistijälkiä, joihin voimme palata sitten myöhemmin. Onko sinulla joku tietty tuoksu, joka palauttaa sinut välittömästi johonkin tiettyyn tilanteeseen tai muistoon esim. jostakin paikasta? Itselläni näitä on monia – erikoista tässä on se, että tuoksujen tuomat vahvat muistijäljet suhteessa luontoon ovat itselläni poikkeuksetta positiivisia. 

"Ota siis itsellesi aikaa ja hakeudu sinua kutsuvaan luontopaikkaan. Istahda toviksi. Hengitä syvään. Avaa aistisi vuorotellen auki, ja anna mielen avautua. Tutki ympäristöä rauhassa avoimin mielin. Mitä näet, kuulet, haistat, maistat ja tunnet? Keskity tähän hetkeen ja paikkaan. Hengitä syvään. Anna itsellesi aikaa vain olla."

Joskus pelkällä olemisella saavutetaan huomattavia hyvinvointivaikutuksia. Luonto tarjoaakin paljon tällaisia ilmaisia hyvinvointia tukevia paikkoja ja tilaisuuksia – käytä ne hyväksesi ja tutustu omaan luontosuhteeseesi ja anna luonnon tukea omaa hyvinvointiasi.


Kirjoitus on osa Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hanketta. Vinkkinä Green Care –palvelua tarjoaville/suunnitteleville. Työpajasarja Etelä-Pohjanmaalla syksyllä 2018. Ilmoittaudu mukaan!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti