11.10.2018

Kommentoi Etelä-Pohjanmaan Green Care-strategiaa!


Vuonna 2014 luotiin Etelä-Pohjanmaalle Green Care -strategia 2015–2020. (http://www.theseus.fi/handle/10024/84679 ). 
Strategia sisältää vision vuoteen 2020, neljä painopistealuetta ja yhden läpileikkaavan painopistealueen kehittämiskohteineen. Strategian visioksi nostettiin ajatus siitä, että eteläpohjalainen Green Care -toiminta on tunnettu ja vakiintunut osa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä tuotettavia hyvinvointi- ja virkistyspalveluja. Tavoitteina on yhtäältä yrittäjyyden edistäminen ja liiketoiminnan kehittäminen, toisaalta tavoitellaan myös palvelujen monipuolistamista sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalalla sekä hyvinvointialalla laajemminkin. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää alueen toimijoilta riittävää ymmärrystä Green Care -toiminnasta ja sen mahdollisuuksista. Strategian mukaan painopistealueet, joilla Green Care -toimintaa ensisijaisesti kehitetään Etelä-Pohjanmaalla, ovat: 1) toiminnan tunnettuuden lisääminen, 2) osaamisen vahvistaminen, 3) toimintakonseptien kehittäminen ja 4) maaseutuympäristön ja ruokaketjun hyödyntäminen Green Care -toiminnassa. Lisäksi toiminnan kehittämisessä on huomioitu läpileikkaavana painopistealueena verkostoitumisen lisääminen sekä toimialan sisällä että ennen kaikkea yli sektorirajojen.
Green Care-toimikenttä on kuitenkin kuluneen neljän vuoden aikana muuttunut ja toiminta on mennyt eteenpäin. Tämän vuoksi nähtiin tärkeänä tehdä strategialle päivitys ja arvioida mahdollisia muutostarpeita strategian sisältöön.

Jotta strategia varmasti vastaa kentän tarpeita, pyytäisimme teitä halutessanne jättämään kommenttinne strategian päivitykseen ja sen toimenpiteisiin oheisella lomakkeella 26.10. 2018 mennessä. Näin pystyt myös vaikuttamaan alueellisen strategian sisältöön!


Strategian päivitetty versio löytyy osoitteesta: https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/ruralia_-_etela-pohjanmaan_green_care_-strategian_paivitys_ja_taulukko.pdf

 

Palautelomakkeelle pääset linkistä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/92596/lomake.html

 

Kiitos ajastasi!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti