27.3.2017

Green Caren markkinoinnistaGreen Caren markkinointi - miten markkinoida Green Care -palveluita?

Teksti ja kuvat Maarit Aho

Kuka ostaisi palveluitani, jos perustaisin yrityksen, jonka palvelupaketit pohjautuisivat luontoon tai maatilaympäristössä tapahtuvaan kuntouttavaan tai voimaannuttavaan toimintaan? Olisiko minulla oltava aina mukanani toimintaan liittyvä erillinen kansio luotettavina pidetyistä positiivisista tutkimustuloksista jutellessani mahdollisien uusien asiakkaiden kanssa? Onko helpompaa osoittaa myytävän palvelun hyvinvointivaikutukset kokemuksellisuuden kautta, tarjoamalla ensimmäinen kerta ilmaiseksi tai ainakin hyvin edullisesti. Kenelle ja miten osoitan, että palveluitani ostamalla asiakkaani paitsi hyötyy myös säästää mahdollisesti jossain muussa asiassa? Miten myyn Green Carea?

Maaliskuun lopulla pidetyn Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen kolmannen työpajan aiheena oli myyntipuheen pitäminen sparraajille. Asiantuntijoina paikalla olivat AB-Seinäjoen/SeAMKin projektipäällikkö Ari Sivula, joka kiinnitti huomiota erityisesti pienryhmissä pidettyjen myyntipuheiden innovatiivisuuteen ja digitaalisen markkinoinnin hyödyntämiseen. Toisena sparraajana toimi pitkään Green Care -yritystoimintaa harjoittanut Teea Ekola Ilon Kopseesta/Toiskasta. Ekola painotti palautteessaan erityisesti persoonan ja ammattitaidon esille tuomista. Lisäksi työpajaan osallistuneet pääsivät pitämään myyntipuheensa puhelimitse Green Care ja yritystoiminta-asiantuntijoille. Alun jännityksen tasoituttua työpajalaisissa oli havaittavissa selvää rentoutumista ja asioiden esittämisen helpottumista. Harjoittelusta ei siis todellakaan ole haittaa ennen yhteydenottoa mahdollisiin ’oikeisiin asiakkaisiin’.

Persoonaa, ammattimaisuutta, innovatiivisuutta, digitaalisuutta ja laatua

Tilaisuuden sparraajien esille tuomat teemat, persoonallisuus, ammattimaisuus, innovointi ja digitaalinen markkinointi, liittyvät oleellisesti palvelun kuin palvelun markkinointiin. Kaikkea näitä löytyy onnistuneesta markkinoinnista. 

Sivulan alkupuheessa mainitsema käyttäjäinnovaatio herätti itselleni kysymyksen, onko Green Care -palveluiden puolella innovoitavissa palveluita, joiden tarve syntyisi käyttäjistä päin? Palveluihin liittyvät innovaatiot ovat usein vaikeammin hahmotettavissa kuin konkreettiset tuoteinnovaatiot. Kuitenkin varmasti myös Green Care -puolella on olemassa innovoimiselle omat mahdollisuutensa. Esimerkiksi tämän vuoden puolella hakuun tulleet Green Care -laatumerkit liittyvät käyttäjäinnovaatioihin. Pitkään Green Care -alan edistämistyötä tehneen yhdistyksen, Green Care Finland ry:n kautta on vihdoinkin mahdollista hakea joko LuontoVoima ja/tai LuontoHoiva -laatumerkkiä, joka osoittaa ostajalle palveluntarjoajan ammattimaisuuden ja sitoutuneisuuden Green Careen. Innovaatio ei aina merkitsekään jotain aivan uutta, vaan sen alku johtaa usein jo olemassa oleviin esimerkkeihin. 

Lisää Green Care -yrittäjiä Etelä-Pohjanmaalle

Aina ei siis tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Tarvitsemmekin enemmän Green Care -yrittäjyysesimerkkejä Etelä-Pohjanmaalle, jotta ala vakiinnuttaisi asemaansa osana alueen sosiaali- ja terveys- sekä hyvinvointi-, virkistys ja kasvatuspalveluita. Jos olet kehittämässä Green Care -yritystoimintaa, suunnittelemalla oman tuotekonseptin, maustamalla sitä omalla persoonalla ja tarinalla, osoittamalla palvelun mitattavat sekä myös ei mitattavat hyödyt, ottamalla heti digitaaliset markkinointikeinot osaksi liiketoimintaa sekä käyttämällä tukena kunnollista liiketoimintasuunnitelmaa olet jo hyvässä vauhdissa. Jos vielä täytät Green Care -laatumerkkien kriteerit tai olet lähellä niitä, olet jo askeleen edellä muita!

Markkinointi, myös Green Caren markkinointi, on tänä päivänä tiivistetysti yrityksen helppoa löydettävyyttä digitaalisessa muodossa. Digitaalista verkkominää luodessa kiinnittäisin erityishuomiota visuaalisuuteen – jos vain mahdollista viestin esille tuominen lyhyiden videoiden tai kuvien kautta on tärkeä osa tarinaa. Lisäksi kynnys yhteydenottamiseen on oltava todella matala eli yrityksen on oltava helposti tavoitettavissa, siis myös muuten kuin puhelimitse. 

Onko juuri digitaalinen markkinointi Green Care -yrittäjyyden suurin este? Uskon, että ei, sillä loppujen lopuksi kaikki verkkopalvelut on tehty käyttäjäystävällisiksi ja mahdollisimman yksinkertaisiksi. Digitaalisten kanavien hallintaan ottaminen vaatii vain pientä harjoittelua, kuten työpajassa pidetyt myyntipuheetkin, jotka sujuivat jo sulavasti yhden harjoituskerran jälkeen.

 

 

Seuraava Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen työpaja on 26.4.2017 Seinäjoella (AB Seinäjoen tiloissa, Frami B) klo 17-20. Työpajassa käydään läpi erityisesti ostajan näkökulmaa. Tilaisuus on avoin kaikille Etelä-Pohjanmaalla Green Care -yrittäjyyttä maatilaympäristössä suunnitteleville. Voit ilmoittautua mukaan, vaikka et olisi ollut mukana muissa työpajoissa. Ilmoittautumislinkki http://bit.ly/2nuyZbr

 

Lisätietoa työpajoista:

Sanna Jyllilä, sanna.jyllila@seamk.fi tai puh. 040 830 0400
Maria Suomela, maria.suomela@seamk.fi, 040 6807502
Anu Aalto, anu.aalto@seamk.fi, 040 680 7524


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti