7.11.2017

Green Care -päivätoimintaa tallillaPäivätoimintakokeilu Toiskan tallilla

Teksti ja kuvat Maarit Aho
Eläinkontaktit ovat oleellinen osa toimintaa
Mitä tehdä, jos asiakkaalle on haastavaa lähteä tarjottuun päivätoimintaan ennen puolta päivää, jos silloinkaan? Onko meillä Suomessa tarjolla tarpeeksi sellaista kuntouttavaa ja ennalta ehkäisevää päivätoimintaa, joka kiinnostaisi myös päivätoiminnan kohdetta eli asiakasta?


Ilmajoella sijaitseva Toiska on jo pidemmän aikaa hyödyntänyt Green Care -toimintamallien käyttöä toiminnassaan. Nyt Toiskan tallilla on suunnitteilla aloittaa maatila-avusteinen päivätoiminta. Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hanke toteutti yhteistyössä SOSKU-hankkeen kanssa palvelukokeilun, jossa testattiin tätä uutta päivätoimintapalvelua. Kokeiluasiakkaiksi valikoituneet Virpi ja Aliina pääsivät tekemään tallitöitä päivätoiminnasta vastaavan Satu Aution ohjaamina kuutena päivänä. Molemmat kokeiluasiakkaat kertoivat pitäneensä tallityöskentelystä, eikä ollut väliä oliko aiempaa kokemusta hevosten parissa työskentelystä. 
 

Mieliala ja kunto kohenee raittiissa ulkoilmassa

Erityisen mukavaksi Virpi ja Aliina kokivat hevosten kanssa toimimisen, muun muassa Leo on ollut mieluisa hevoskaveri. Myös itse fyysinen työ, kuten tallin ja maneesin siivoaminen ja eläinten ruokinta ovat olleet mielekästä. Lisäksi toiminnan säännöllisyys, aamusta heräämiset, säännölliset aikataulut ja ruoka-ajat ovat olleet apuna oman päivärytmin hallintaan ottamisessa. Ulkona liikkuminen, fyysinen työ ja eläinten parissa toimiminen yhdessä ryhmän kanssa onkin usein juuri se juttu maatiloilla tapahtuvassa Green Care -päivätoiminnassa. 


Viimeistä kokeilupäivää juhlistettiin kiesiajelulla
Toiskan päivätoimintakokeilusta vastaavalla Satu Autiolla on paitsi sosiaalialan koulutus myös työkokemusta ohjaamisesta. Lisäksi tallin hevoset ovat erityisen taitavia huomioimaan ja vastaanottamaan ihmisten viestejä. Toiskan isäntä Keijo Viertoma kertoo, että tallilla panostetaan hevosten hyvinvointiin. Hevoset, ponit ja aasi kulkevat piha-alueella laumana ruokintapaikalta toiselle. Viertoma jatkaa, että juuri tämän laumautumisen ansiosta tilan eläimet ovat herkkiä sosiaalisissa tilanteissa ja siten hyviä asiakaskontakteissa.

Maatila-avusteinen päivätoiminta räätälöidään asiakkaan toimintakyvyn mukaan

Satu Autio kertoo, että maatila-avusteinen päivätoiminta sopii kaikille, sillä toimintaa voidaan tehdä myös kevennetysti. Talleilla ei siis tehdä töitä urakkaperiaatteella vaan asiakkaan toimintakyky ja mahdolliset kuntoutustavoitteet huomioiden. Erityisasiakkaiden kohdalla mukana voi olla tarvittaessa oma avustaja tai ohjaaja. 


Maatiloilla ja talleilla tapahtuvaa päivätoimintaa voidaan hyödyntää muun muassa asiakkaan arjen hallinnassa, fyysisen kunnon kohottajana, säännöllisten ruoka-aika ym. rytmien takaisin saamisessa sekä yleisesti ottaen toimintakyvyn ylläpitäjänä. Autio korostaa erityisesti toiminnan mielekkyyttä, jos toiminta on mielekästä asiakkaalle, on hänen helpompaa sitoutua siihen eli herätä aamulla aikaisin ja lähteä päivätoimintaan mukaan. 

Green Carea kuntoutukseen ja ennalta ehkäisevään toimintaan

Tulee myös huomioida, että vaikka päivätoiminnassa tehdäänkin oikeita maatilan tai tallin töitä, se ei tarkoita, että osallistujat olisivat maatilan työntekijöitä, vaan he ovat asiakkaita. Maatilat voivat tarjota päivätoimintaa myös yhteistyössä toisen toimijan kanssa tarjoamalla mm. vain puitteet Green Care -palvelujen tuottajalle. 


Maakuntien päivätoimintatarjonnassa tulisikin olla tilaa myös maatila-, eläin-, luonto- ja puutarha-avusteisiin päivätoimintapalveluihin. Palveluvalikoiman laajentamisen kautta voidaan asiakkaalle tarjota mielekkäitä palvelumuotoja sekä kuntouttavaan että ennalta ehkäisevään toimintaan. Työskentely ryhmänä raittiissa ulkoilmassa eläinten parissa ammatillisesti ohjattuna tulisi ilman muuta olla yksi päivätoimintamahdollisuus muiden joukossa.Kiitos kaikille kokeiluun osallistuneille, erityiskiitos Sadulle, Aliinalle ja Virpille! Kokeilu oli osa Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen kehittämisalustatyötä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti