4.10.2017

Green Care -päivätoimintakokeilu maatilalla

GREEN CARE -KOKEILU KOSOLAN MAITOTILALLA HÄRMÄSSÄ

Teksti Maarit Aho
Kuvat Maarit Aho ja Sanna Jyllilä 
Kauhavan Fransunpuiston asumispalveluyksikön asukkaat olivat mukana Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen kokeilussa, jossa viisi yksikön kehitysvammaista asukasta tutustui maitotilan töihin päivätoiminnan muodossa kerran viikossa.  
Viisi tuntia päivässä kestävä kokeilu järjestettiin kolme kertaa. Jo ensimmäisen päivän jälkeen saatiin hyviä kokemuksia, silti maatilaympäristössä tapahtuva erityisasiakkaiden kuntouttava toiminta on tällä hetkellä vielä harvinaista Suomessa.

MAATILA-AVUSTEINEN PÄIVÄTOIMINTA OSAKSI KUNTOUTUSPALVELUJA


 - Asiakkaat, joita kiinnostaa maatilan toiminta, eläimet, kasvit, luonto ja joille ei vielä ole löytynyt mielekästä päivätoimintaa, voisivat innostua maatila-avusteisesta Green Care -päivätoiminnasta. Asiakkaita voivat kehitysvammaisten lisäksi olla muun muassa mielenterveyskuntoutujat sekä syrjäytymisuhan alla olevat nuoret, kertoo tilan emäntä Maili Sillanpää, joka innostui kokeiluun Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen tukemana.

Kosolan tila sijaitsee Kauhavalla Ylihärmän Kosolankylässä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen palvelualueella. Tila on maitotila, mutta jos alueelta löytyy kokeilun jälkeen maksusitoumuksen saavia päivätoiminta-asiakkaita, voisi Green Care -palvelun tuottamisesta tulla yksi osa maatilan toimintaa. Etelä-Pohjanmaan alueella vastaavanlaista päivätoimintatarjontaa ei ole. 

Maatila-avusteisen päivätoiminnan päätavoitteena on asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen. Mielekäs, oikeiden töiden, tekeminen yhdessä isäntäväen kanssa sekä eläinten hoitaminen ovat osoittautuneet hyvin palkitsevaksi maatila-avusteisissa Green Care -hoivapalveluissa, kertoo Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen projektipäällikkö Anne Matilainen.

Kokeilu osoitti, että toiminta oli asiakkaille mielekästä ja että maatiloilla tapahtuva päivätoiminta soveltuu myös nykyaikaiselle tilalle. Green Care -palvelusta voisi siis hyvinkin tulla osa tilan arkea maksusitoumuksen saavien asiakkaiden myötä. 

 

 

GREEN CARESTA MAHDOLLISUUKSIA TERVEYTTÄ EDISTÄVIIN PALVELUIHIN

 

Green Care sopii hyvin osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita. Esimerkiksi päivätoiminta maatiloilla voi vahvistaa asiakkaan toiminnallista kykyä ja itsetuntoa sekä mikä tärkeintä, maatila-avusteinen päivätoiminta voi olla juuri se oikea kuntouksen muoto juuri tietyille asiakkaille. Vuoden kiertokulun seuraaminen maatilan töiden myötä sekä monipuolisten työmahdollisuuksien kautta asiakas voi kokea mm. onnistumisen ja yhteisöllisyyden tunteita. Pelkästään jo kontaktit eläimiin saattavat olla juuri se keino, jolla luodaan pohja hyvälle ja toimivalle kuntouttavalle toiminnalle.

 

HÄRMÄN KOKEILU NÄKYI JA KUULUI MYÖS MEDIASSA

Päivätoimintakokeilu sai myös hyvin näkyvyyttä alueen lehdissä ja verkkojulkaisuissa. Lisäksi Yle Pohjanmaan Radio teki kokeilusta haastattelun. Radiosta tallennetussa klipissä on mm. Maili Sillanpään ja yhden kokeiluun osallistuneen asiakkaan sekä Fransunpuiston palvelukotiohjaaja Sami Härkösen tunnelmia ja ajatuksia päivätoimintakokeilusta.

Radioklippi:

Lehdistä mm. ja Ilkka ja Maaseudun Tulevaisuus tekivät juttua kokeilustamme.

Kiitos Kosolan tilalle, Fransunpuistolle ja erityisesti Eskolle, Keijolle, Leolle, Petralle, Pinjalle ja heidän avustajilleen kokeiluun osallistumisesta!

Kosolan tilan maaseutuavusteinen päivätoimintakokeilu oli osa Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen kehittämisalustatyötä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti