16.12.2016

Green Carea osaksi kasvatusta
OSA 3/3 Lukio

Ähtärin lukio - green carea psykologian opinnoissa


Teksti Maarit Aho

Kuvat Päivi HaanpääÄhtärin lukio on noin 120 oppilaan ja 20 opettajan oppilaitos Etelä-Pohjanmaalla. Kuten monessa koulussa, remontti on osa myös Ähtärin lukion arkea. Tästä syystä pihapiirin istutukset on jouduttu poistamaan hetkellisesti. Remontin valmistuttua koululla on kuitenkin tarkoitus elävöittää asvalttipihaa muun muassa marjapensain. Vaikka koulun pihapiirissä myllerretäänkin, se ei tarkoita, ettei alueen lähiluontoa osattaisi käyttää hyväksi. Ähtäristä puhuttaessa tuleekin ensimmäisenä mieleen paitsi eläintarha, myös hienot ulkoilumaastot metsineen ja vesistöineen. Näitä hyödynnetään jonkin verran lukion opetuksessa menemällä lähialueen luontoon, kuten esimerkiksi Tuomarniemen puulajipolulle ja eläinpuistoon.  
Lukio innostui myös kokeilemaan, miten Green Care -teemaa voisi ottaa osaksi oppilaiden opintoja. Kokeiluryhmäksi valikoitui psykologian opiskelijat.Green Care -toimintaa kehitetään   

Kaupungin sivistystoimenjohtaja Eija Kuoppa-aho kertoo, että sivistystoimi on ottanut Green Caren yhdeksi kehittämiskohteekseen. Esimerkiksi oppilailla on mahdollisuus suorittaa Ähtärin Eläinpuistossa työelämään tutustumisjaksoja. Lisäksi eläintarha tarjoaa pääsyn puistoon sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen oppitunneilla. Näiden tavoitteena on opettaa, voimaannuttaa ja innostaa nuoria ja lapsia eheyttävässä oppimisympäristössä. Tämän lisäksi kaupungin erityisopettaja käyttää työssään eläinavusteisia menetelmiä. Kaupunki lisäsi myös opetussuunnitelmauudistuksen myötä kaksi vuosiviikkotuntia luonto- ja ympäristöoppia kaikille 3.-luokkalaisille.
Kaupungin sivistystoimenjohtaja kertoo, että Green Care -toiminnasta tullaan jatkossa kehittämään yhä tavoitteellisempaa ja suunnitelmallisempaa. Erityisesti luokkia kiertävällä kääpiövillakoira Hugolla on ollut kysyntää. Koiraa käyttää työssään erityisopettaja Sanni Laitila, joka myös omistaa koiran. Hugon kulkiessa työpäivissä mukana on sen todettu parantavan oppilaiden keskittymistä ja oppimaan aktivoimista.

Green Carea psykologian kurssilla


Ähtärin sivistystoimen ehdotuksesta Ähtärin lukio innostui toteuttamaan kokeilun, jossa Päivi Haanpää Sedu Aikuiskoulutuksesta veti toiminnallisen Green Care -päivän 12 psykologian oppilaalle ja heidän opettajalleen. Psykologian opiskelijat valikoituivat testiryhmäksi, sillä ryhmän oletettiin olevan eniten kiinnostunut aiheesta valinnaisainevalintansa perusteella. Tästä syystä he voisivat myös olla oikea ryhmä saamaan teemasta eniten irti. Kokeilu kesti yhteensä kolme tuntia ja paikaksi valittiin paitsi lyhyen etäisyyden myös runsaan luontoympäristön ansiosta Ähtärin Tuomarniemen alue. Lukiolaisten Green Care -päivä alkoi kartoittamalla oppilaiden Green Care -tietämystä. Käsite toi ryhmälle mieleen muun muassa luonnon, luontopohjaisen toiminnan, luonnon hyödyntämisen tasapainoisen elämän saavuttamiseksi ja luontoterapian. Hyvät valmiudet siis aloittaa itse teorian läpikäyminen. Lyhyessä teoriaosuudessa tuotiin esille itse käsitettä tarkemmin, Green Caren vaikuttavuutta ja hyödynnettävyyttä omassa elämässä sekä puhuttiin Green Care-yrittäjyydestä.
Teorian jälkeen pidettiin Green Care -menetelmistä tuttu mielipaikkaharjoitus Tuomarniemen kauniissa metsä- järvimaisemissa. Oppilaat kokivat harjoituksen mielenkiintoisena ja ajatuksia herättävänä. Joku koki tilanteen myös outona ja jännittävänä. Oppilaiden mielestään luontoa voisi hyödyntää enemmänkin ihan millä tahansa oppitunnilla. Harjoitukseen osallistuneet kokivat myös hyötyvänsä kokemuksesta tulevaisuudessa muun muassa stressin lievittäjänä ja rentoutumiskeinona. Kokonaisuutena päivä koettiin mukavan erilaiseksi kouluarjen keskellä, josta jäi hyvä ja rauhallinen fiilis. 

Green Care -päivän anti   

 
Päivän vetäjän mukaan oppilaat voivat jatkossa hyödyntää oppimaansa muun muassa kotona ja vapaa-ajalla omaan rauhoittumiseen, stressatessa stressin purkamiseen ja ajan ottamiseen itselle sekä hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Kokemus avasi oppilaille luonnon käyttämismahdollisuuden rauhoittumis- ja rentoutumispaikkana.


Päivään osallistunut opettaja kokee myös nyt itse tiedostavansa paremmin, kuinka luontoa voi käyttää ennalta ehkäisevässä mielenterveyden hoitamisessa. Opiskelijoiden kanssa asiasta voidaan keskustella myös muiden aineiden tunneilla sekä lisätä itse toiminnallisuutta viemällä opiskelijoita luontoon. Opettaja kokee, että Green Care voitaisiin ottaa osaksi yhtä psykologian kurssia. Kaiken kaikkiaan kokeilu osoitti, että Green Care -päivään osallistuneille abiturienteille mielipaikkaharjoituksen avulla saavutettu rauhoittava vaikutus oli erityisen arvokasta kirjoituspaineiden alla.

Päivä oli osa Green Care tunntuksi Etelä-Pohjanmaalla -hanketta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti